Koi Breeders we collaborate with

Narita Koi Farms Japan
Ryuki Narita

Sakai Fish Farm
Kentaro Sakai

Isa Koi Farm
Mitsunori Isa

Nogami Koi Farm
Hisato Nogami

Shintaro Koi Farm
Masaru Saito

Izumiya Koi Farm
Ryu Mano

Marujyu koi farm
Shigeyoshi Tanaka

Yamanaka Oya Koi Farm
Hideo Hoshino

Takahashi Koi Farm
Takehisa Takahashi

Miyaishi Koi Farm
Taro Miya

Kanezo Koi Farm
Tadashi Kobayashi

Iwashita Koi Farm
Tadashi Iwashita

Sekiguchi koi farm
Masayuki sekiguchi

Koda koi farm
Masato hoshino

Oyaji Koi Farm
Tsuyoshi Hoshino

Fukasawa Koi Farm
Hideaki Oofuchi

Marudo Koi Farm
Hisashi Hirasawa

Yagenji koi Farm
Ishihara Bro

Omosako koi farm
Takahiro Omosako

Kondo Koi Farm
Tomoyoshi Kondo

Taniguchi Koi Farm
Youichi Taniguchi 

Matsue nishikigoi center
Takahiro iitsuka

Dainichi Koi Farm
Futoshi Mano

Dainichi Koi Farm
Shigeru Mano

Nishiki Maruhide Koi Farm

Momotaro Koi Farm 
Daisuke Maeda 

Hiroki “ikenkubo” Koi Farm
Masaki Hiroi

Marushin Koi Farm
Mitsuhiro Tanaka 

Beppu Fish Farm
Nobuhiro inoue
Takaharu inoue

Anetto Nishikigoi Club

Hoshikin Koi Farm
Katsuyuki Hoshino

Maruhiro Koi Farm
Hironori Hirasawa 

Kawakami Koi Farm
Takahashi Kawakami

Otsuka Koi farm
Yoshikazu Otsuka

Marusaka Koi Farm
Teruyuki Hiroi

Dainichi Toyota Koi Farm
Hiroshi Mano

Oya Koi Farm
Taro Kataoka

Yamaju Koi Farm
Shigeyuki Hoshino

Marusei Koi Farm
Seitaro Hirasawa

Urakawa “Torazo” Koi Farm
Tsuyoshi Kawakami

Maruboshi Koi Farm
Hoshino