Koi Types

Asagi

Bekko

Doitsu

Ginrin

Goshiki

Kikokuryo

Kohaku

Koromo

Ogon

Platinum

Showa

Shusui

Taisho Sanke

Tancho

Utsuri