Koi feeding

Shh…. wait for it, the koi are taking their time to eat…